Kalakannat ja -satamat

Kalakannat alueen puhtaissa, jopa edelleen täysin juomakelpoisissa vesistöissä ovat vahvat ja kalastus keskittyy nimenomaan tuoton korjaamiseen, eikä vaaranna luontaisesti lisääntyviä kantoja. Hyvänä esimerkkinä tästä on, että alueen ammattimaisen kalastuksen kaikki kohdekalat löytyvät WWF kalaoppaan vihreältä listalta eli suositellaan käytettäväksi. WWF kalaopas.

Kalasatamat

Kalatalon lisäksi koillismaalta löytyy kolme laitoshyväksyttyä kalasatamaa. Posion puolelta Mourusalmen satama ja Kuusamosta kaksi eli Ala-Kitkan ja Sossonniemen satamat. (kts. Kartta).  Kaikista satamista löytyy asianmukaiset kalankäsittelytilat ja jäähilehuolto. Satamat ovatkin tärkeä osa ketjua, jolla varmistetaan kalojen saaminen hyvälaatuisina markkinoille.

Kalasatamat