Kesänuottaus

Kesänuottaus alkaa yleensä kalojen etsimisellä. Siinä oivana apuvälineenä toimii kaikuluotain eli tutka.

 

Kaikuluotaimen eli tutkan avulla pyritään löytämään syvyyksissä piileskelevät kalaparvet. Etenkin syksyllä ennen kutua muikku ja joissain järvissä myös siika kokontuvat syvänteiden reunoille suuriksi parviksi. Tämä niin sanottu hautapyynti onkin ammattikalastajien parasta tiena-aikaa. Tuleehan siinä kalojen lisäksi myös varsin arvokasta sivutuotetta eli muikun tai siian mätiä.

Kun parvet on löydetty, niin seuraavaksi merkitään nostin eli paikka missä nuotta lopuksi nostetaan ylös järvestä. Tämän jälkeen nuotta potkitaan eli lasketaan kaarelle pyoliympyrän muotoon kalojen taakse. Tämän jälkeen nuottalautat tai veneet ajetaan ankkuriin kahtapuolen nostinta ja nuotan siulat kelataan nostimen tasalle. Sitten lautat siirtyvät yhteen tuoden mukanaan nuotan siulat, jonka jälkeen alkaa varsinainen nuotanveto. Nuotta vedetään nyt lautoille, jolloin apajaan jääneet kalat ohjautuvat nuotan perään.

Kesänuottaus  Kesänuottaus  Kesänuottaus  Kesänuottaus  Kesänuottaus